Help & Support

Vind hier het antwoord op uw vraag

Waar moet je op letten bij Easy Switch?

- De bestelprocedure wordt iets omslachtiger wanneer je voor Easy Switch kiest: je moet voorafgaand jouw Easy Switch gegevens opzoeken bij jouw huidige operator en die vervolgens tijdens de bestelprocedure aan jouw nieuwe operator correct doorgeven. Je bent als enige verantwoordelijk voor de informatie die je doorgeeft: een tik- of schrijffout kan als gevolg hebben dat jouw nieuwe operator jouw contract bij jouw huidige operator niet kan laten stopzetten. Wat een langere periode van dubbele facturatie tot gevolg kan hebben.

- Door voor Easy Switch te kiezen, geef je de controle uit handen. Je moet tijdens het plaatsen van jouw nieuwe bestelling reeds het moment kiezen waarop jouw nieuwe operator een verzoek stuurt naar jouw huidige operator om jouw contract stop te zetten. Dat betekent dat je er vooraf reeds van uit moet gaan dat de nieuwe diensten bij jouw nieuwe operator na activatie correct zullen werken. Dat zal meestal wel het geval zijn, maar wanneer er zich na de activatie toch technische problemen zouden voordoen met de nieuwe dienst(en), dan bestaat het risico dat jouw nieuwe operator het probleem niet opgelost krijgt vooraleer jouw huidige operator de huidige dienst(en) afsluit. Hierdoor kan je gedurende een bepaalde periode zonder internet en / of telefonie komen te zitten.

- Wanneer je een afspraak voor de komst van een technieker wenst vast te leggen, en je wenst dit binnen een specifiek tijdsblok van een halve dag te laten doorgaan, bijvoorbeeld ’s morgens, hou er dan rekening mee dat het dan langer kan duren alvorens een technieker voor een bezoek kan worden ingepland: een halve dag biedt nu eenmaal minder mogelijkheden dan een volledige dag. Bovendien is de kans dan ook groter dat je zelf niet aanwezig bent (boodschappen doen loopt onvoorzien uit, aan de schoolpoort met iemand aan de praat geraakt, de buurman een lift geven naar de garage, je bent je GSM ergens vergeten en mist daardoor de oproep van de technieker…) wanneer de technieker zich aanmeldt en dat de afspraak binnen datzelfde tijdsblok niet meer kan doorgaan. Binnen een tijdsblok van een ganse dag is er meer flexibiliteit mogelijk. Sommige operatoren rekenen een vergoeding aan indien je niet aanwezig bent op de afspraak met de technieker, zijn oproep mist, hem de toegang weigert of de toegang niet kan geven tot een ruimte waar hij werken moet uitvoeren...

- Jouw nieuwe operator geeft jouw huidige operator de opdracht om jouw contract stop te zetten, maar je bent en blijft wel als enige verantwoordelijk voor de gevolgen van de stopzetting van dat contract, zoals bijvoorbeeld, in voorkomende geval, het vereffenen van de nog openstaande gerechtvaardigde facturen, het eventueel verschuldigd zijn van een schadevergoeding indien je jouw huidig contract binnen de 6 maanden na aanvang ervan opzegt, de mogelijke teruggave van toestellen die je van jouw huidige operator in bruikleen hebt gekregen, het eventueel verschuldigd zijn van de restwaarde van een toestel gekoppeld aan het inschrijven op een abonnement… Raadpleeg hiervoor jouw contract en de algemene voorwaarden van jouw huidige operator.

Last updated on Jul 04, 2017 | Tags: