Wettelijke bepalingen

De algemene internetvoorwaarden zijn van toepassing op deze website.

Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze voorwaarden na te leven en te aanvaarden.
Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door EDPNET Belgium bv, Bellestraat 30, 9100 Sint-Niklaas, BE 0799.091.641.

De telecommunicatie-activiteiten van edpnet zijn onderhevig aan een stelsel van goedkeuringen. Meer informatie hierover kan u vinden bij de toezichthoudende controle-instantie: BIPT - Ellipse Building - Gebouw C - Koning Albert II-laan 35 - 1030 Brussel.

De teksten, foto's, data, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, ... en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren edpnet of derden toe. Het edpnet logo is een geregistreerd handelsmerk. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van edpnet de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te kopiëren, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren, te verzenden, of onder welke vorm dan ook. Inbreuken kunnen strafrechterlijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

De website informatie mag niet op een onrechtmatige en onwettelijke manier gebruikt worden, of op een manier gebruikt worden waardoor deze beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt. Het is verboden om via deze website computervirussen te verspreiden, of illegaal, onrechtmatig of ongepast materiaal (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter) door te geven. Er mag geen inbreuk gepleegd worden op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom door gebruik van de website. Het doorgeven van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder voorafgaandelijke toestemming van edpnet is verboden.

Informatie op de website

De bezoeker van deze website dient er zich van bewust te zijn dat de informatie, met name omtrent de aangeboden producten en prijzen, zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden.

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of webpagina's van derden bevatten. Edpnet is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan.

Links naar de edpnet site

Hyperlinks naar deze website is slechts toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van edpnet.

Adviezen via de website

Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat edpnet hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden.

Paswoorden en beveiligde delen van de site

U heeft een paswoord nodig om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de site (bvb. om uw abonnement te beheren). De betreding van deze delen zonder paswoord is strikt verboden. Indien u dergelijk paswoord heeft ontvangen, dient dit paswoord vertrouwelijk en geheim te worden gehouden. U dient edpnet onmiddellijk in te lichten indien één van uw paswoorden ter kennis komt van anderen dan uzelf, of indien u dergelijk paswoord heeft ontvangen van een partij verschillend van edpnet. Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met uw paswoord zal worden geacht door u te zijn verricht. Indien edpnet reden heeft om te geloven dat de veiligheid van de site in gevaar is, kan edpnet uw paswoord wijzigen (onverminderd al haar overige rechten en verhalen).

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht.

Informatiefiches

ADSL XL
ADSL Small Business
ADSL Pro
VDSL XS
VDSL XL
VDSL Small Business
VDSL Pro
Fiber XS
Fiber XL
Fiber Small Business
Fiber Pro
Fiber Pro Boosted

Edpnet Telephony
Edpnet Mobile Onbeperkt
Edpnet Mobile 400 min/SMS
Edpnet Mobile 2 GB
Edpnet Mobile 10 GB
Edpnet Mobile 15 GB
Edpnet Mobile 30 GB

edpnet cookies

Functioneel noodzakelijke en analytische cookies zijn minimaal nodig voor een goede werking van de edpnet website. Deze worden niet gebruikt om u als bezoeker op onze website te identificeren. Edpnet gebruikt ook commerciële/advertentiecookies die worden gebruikt om advertenties op websites van derden te personaliseren. Deze cookies zijn standaard uitgeschakeld. Maar u kunt ervoor kiezen om ze hieronder in te schakelen. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor alle details.

Cookies instellen
Commerciële/advertentie cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Het is de bedoeling om edpnet-advertenties, die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker, weer te geven op derde partij websites. Wie deze derde partijen zijn, kan je lezen in onze Cookie Policy.
Minimale cookies accepteren