Help & Support

Wat kan men tegen internetmisbruik doen

Wat doet edpnet

Onderstaande maatregelen illustreren wat edpnet tegen internetmisbruik tracht te doen.

Preventief

Antispam- en antivirusfilters op onze mailservers

Spam wordt door zo goed als alle internetgebruikers als uiterst hinderlijk ervaren en zowat de helft van alle inkomende e-mail op onze mailservers is inderdaad typische unsolicited bulk e-mail, m.a.w.: spam. Dat computervirussen een grote bron van onheil zijn, hoeft allicht geen verder betoog. Alle mailservers van edpnet beschikken daarom over uiterst robuuste antivirusfilters en een uitgebalanceerd, aanpasbaar antispamsyteem.

Het antispamsysteem op de mailservers gaat iedere inkomende en uitgaande e-mail nakijken op verschillende spamkenmerken. Indien een bericht een bepaald spamkenmerk bezit, krijgt deze mail een spamscore. Deze spamscore wordt toegevoegd aan het onderwerp van het bericht onder de vorm van "Spam:***".

Het aantal sterretjes achter het woord spam geeft aan hoe hoog de spamscore van de desbetreffende e-mail is. Als u bv. 2 sterretjes ziet, een lage score, is het mogelijk dat dit bericht geen spam is. Ziet u daarentegen 7 sterretjes, dan zal het hoogstwaarschijnlijk om een spambericht gaan. Dus hoe hoger het aantal sterretjes, hoe groter de kans dat het om een spambericht gaat. Berichten met een spamscore van hoger van 9, hetgeen zeer hoog is, worden geweigerd op onze mailservers.

Bepaalde nieuwsbrieven echter kunnen wel eens hoog scoren op de spamrating, omdat zij erg veel eigenschappen vertonen van spamberichten. Deze spamscore is louter informatief en moet helpen de spammails van de normale mails te onderscheiden.

Een aanmeldpunt voor misbruik

Alle vormen van internetmisbruik kunt u aanmelden bij abuse[at]edpnet.com.
Zoals altijd moet een dergelijke klacht precieze tijdstippen van de inbreuk en het IP-adres van de verantwoordelijke bevatten.

Repressief

Soms komt het zo ver dat edpnet klachten krijgt over internetmisbruik van een van zijn klanten. Indien een dergelijke klacht ontvankelijk is, nl. als hij afkomstig is van een erkende, betrouwbare instantie of organisatie, zoals de politionele overheid, SpamCop, e.d.m., dan zal edpnet u hiervan volgens een vaste procedure op de hoogte brengen:

 • Bij een eerste inbreuk logt edpnet de klacht (althans, die delen ervan die geen vertrouwelijke informatie bevatten) in een My edpnet-ticket op uw naam, en stuurt u een eerste, schriftelijke waarschuwing via e-mail.

 • Bij een tweede inbreuk contacteert edpnet u telefonisch, overlegt met u de situatie en bezorgt u een afschrift van de nieuwe klacht.
   
 • Bij een derde inbreuk belt edpnet u opnieuw op, waarbij we de ernst van de situatie nogmaals proberen uit te leggen en confronteren u met een ultimatum. Een dergelijk ultimatum houdt in dat u minstens 36 uur de tijd krijgt om iets concreets, structureels aan de oorzaak van uw internetmisbruik te doen en edpnet hiervan op de hoogte te brengen. Indien u hieraan niet kunt beantwoorden, blokkeert edpnet tijdelijk uw internetverbinding of de dienst die gerelateerd is aan het misbruik.
   

Wat kunt u zelf doen

Preventief

 • Installeer een antivirusprogramma en configureer die zo dat het zichzelf automatisch updatet, zodat het tegen de recentste virussen uitgerust is. Voer regelmatig (minstens wekelijks) een uitgebreide antivirusscan op al uw systemen uit.

 • Installeer één of meerdere antispywareprogramma's (bv. Hitman Pro), houd het programma up-to-date en voer regelmatig een scan uit.

 • Houd uw computer up-to-date door het downloaden van beveiligingsupdates op 'automatisch' in te stellen (via het Configuratiescherm van Windows) of door zeer regelmatig de beschikbare updates op de website van Microsoft of Apple te downloaden en te installeren.
   
 • Zet uw firewall aan of als u een besturingssysteem zonder firewall hebt, zoals Windows Millennium Edition, installeer er dan een. De gouden regel bij het gebruik van firewalls is: als u het programma/de host dat/die u om toestemming vraagt om van uw internetverbinding gebruik te maken, niet kent, geef het/hem dan geen toestemming.
   
 • Beveilig uw draadloze netwerk: bij voorkeur met WPA2-encryptie, zoniet met WPA, zoniet met WEP; samen met een mac-adresfilter. Het verdient ook aanbeveling uw draadloze router de naam van uw draadloze netwerk (het zgn. SSID) niet te laten uitzenden en, indien mogelijk, het uitzendvermogen van het wifi-signaal tot het minimum te beperken.
   
 • Leg een gezonde achterdocht aan de dag bij het surfen op internet, het openen van e-mail van onbekende afzenders, het downloaden en installeren van bestanden, e.d.m. De leidraad is: tenzij ik er zeker van ben dat deze website, deze e-mail of dit bestand geen virus of andere schadelijke onderdelen bevat, bezoek/open ik hem/het niet. De overgrote meerderheid van virus- of malwarebesmettingen is het gevolg van onachtzaam openen van onbetrouwbare webadressen, bijlagen bij e-mails, programma's, e.d.m.
   
 • Installeer nieuwe firmware-updates en beveiligingspatches zodra deze beschikbaar zijn om de kans op misbruik van beveiligingslekken te minimaliseren.

Na misbruik

 • Als u het slachtoffer bent van een virus- of malwarebesmetting, hacking, e.d.m., dan raden we u aan de bovenstaande preventieve maatregelen stap voor stap te overlopen en, indien nodig, uit te voeren.

 • Neem gespecialiseerde hulp onder de arm: uw pc-handelaar, de helpdesk van Microsoft of van andere betrokken software, e.d.m.

 • Rapporteer spam, inbraakpogingen, of andere vormen van internetmisbruik aan de verantwoordelijke internetprovider. Hiervoor heeft u het ip-adres van de afzender/verantwoordelijke nodig en het precieze tijdstip van de inbreuk. In het geval van spam haalt u deze informatie uit de headers van de e-mailberichten in kwestie, in alle andere gevallen dient u deze informatie uit logbestanden van uw firewall- of andere software te halen.
  Met dit ip-adres kunt u dan via bv. de whois-functie van DNSstuff.com op zoek gaan naar contactgegevens van de verantwoordelijke beheerder ervan en een klacht indienen.
  Spam rapporteren kan zeer efficiënt via een dienst zoals SpamCop of een tool zoals Spam.pl.
   
 • Als edpnet u gewaarschuwd heeft omtrent klachten over internetmisbruik afkomstig van uw internetverbinding, houd edpnet dan op de hoogte van de stappen die u onderneemt en bezorg edpnet zo concreet mogelijke aanwijzingen van uw maatregelen in de vorm van logbestanden van uw antivirusprogramma of andere zaken waaruit blijkt dat u effectief malware van uw systeem hebt verwijderd. Meld dit bij voorkeur via het My edpnet-ticket dat hierover is aangemaakt.

Verwante artikels

Wat beschouwt edpnet als internetmisbruik
Zijn er beperkingen qua grootte en aantal van e-mails
 

edpnet cookies

Functioneel noodzakelijke en analytische cookies zijn minimaal nodig voor een goede werking van de edpnet website. Deze worden niet gebruikt om u als bezoeker op onze website te identificeren. Edpnet gebruikt ook commerciële/advertentiecookies die worden gebruikt om advertenties op websites van derden te personaliseren. Deze cookies zijn standaard uitgeschakeld. Maar u kunt ervoor kiezen om ze hieronder in te schakelen. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor alle details.

Cookies instellen
Commerciële/advertentie cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Het is de bedoeling om edpnet-advertenties, die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker, weer te geven op derde partij websites. Wie deze derde partijen zijn, kan je lezen in onze Cookie Policy.
Minimale cookies accepteren