Help & Support

Hoe kan ik mijn edpnet abonnement stopzetten

Hoe kan ik opzeggen?

Indien u bij een andere operator een abonnement voor vast internet neemt, dan kan u via uw nieuwe operator opzeggen door gebruik te maken van Easy Switch.
U vindt hier alle informatie over Easy Switch

Indien u geen abonnement voor vast internet bij een andere operator neemt of u wenst geen gebruik te maken van Easy Switch, dan vindt u hieronder alle informatie die u nodig heeft.

U kunt opzeggen via eender welk traceerbaar schriftelijk middel:

  • het openen van een ticket via uw My edpnet;
  • het zenden van een e-mail vanuit uw facturatie emailadres;
  • het zenden van een e-mail met in bijlage een ondertekende aanvraag;
  • het sturen van een aangetekende brief.
  • ...

Waarom moet dit schriftelijk?

De inhoud van een telefoongesprek kan achteraf niet worden vastgesteld. Klare afspraken, goede vrienden.

Wanneer kan ik opzeggen?

U kunt steeds opzeggen, op eender welk moment.

Welke gevolgen heeft de opzegging van mijn contract?

Wanneer u het contract binnen de minimum contractduur opzegt, bent u verplicht om een schadevergoeding te betalen. Deze schadevergoeding bedraagt het abonnementsgeld dat u nog verschuldigd bent tot aan de afloop van uw vaste contractduur. Wanneer uw contract stilzwijgend is overgegaan in een contract van onbepaalde duur, dan zal u geen schadevergoeding worden aangerekend.

Wanneer eindigt mijn contract precies?

Dat hangt af van wat u ons in uw opzegging meedeelt…

  • Vraagt u een onmiddellijk stopzetting, dan is dat – afhankelijk van het moment dat wij uw bericht ontvangen en het redelijkerwijs kunnen behandelen – dezelfde dag van of uiterlijk de eerstvolgende werkdag na ontvangst van uw bericht.
  • Deelt u ons een specifieke datum mee, dan is dat op die specifieke datum.
  • Deelt u ons geen specifieke datum mee, dan is dat in principe op het eind van de meest recent betaalde abonnementsperiode.

De datum van effectieve stopzetting wordt aan u bevestigd / meegedeeld via een ticket per e-mail. 

Let op: eens gekozen kan u achteraf geen ander moment van stopzetting meer kiezen.

Waar kan ik specifieke informatie terugvinden over de status van mijn contract?

U kunt de minimum contractduur terugvinden op de orderbevestiging. Consumenten kunnen de status van hun contract terugvinden op een factuur.

Mag ik mijn modem in bruikleen houden?

Neen. Wanneer u een modem van edpnet in bruikleen hebt gekregen voor de duur van uw abonnement, dan dient u die binnen de 15 kalenderdagen na de effectieve stopzetting van uw abonnement aan edpnet terug te bezorgen. Doet u dit niet, dan leiden wij daar uit af dat u die modem graag wil houden en zullen wij voor u een factuur voor opmaken.

Waar moet ik op letten wanneer ik mijn edpnet internetverbinding over een Proximus telefoonlijn heb?

Wanneer uw edpnet internet geactiveerd is op een Proximus telefoonlijn, en u wilt ze allebei opzeggen, dan moet u er rekening mee houden dat die 2 contracten op een verschillend moment kunnen eindigen:

  • eindigt het Proximus telefooncontract vóór het edpnet internetcontract, dan zult u voor de resterende periode door edpnet de huur van de lijn worden gefactureerd die Proximus aan edpnet zal aanrekenen als gevolg van de stopzetting van de Proximus telefoonlijn;

  • eindigt het edpnet internetcontract voor het Proximus telefooncontract, dan zal Proximus de telefoonlijn aanrekenen tot de effectieve einddatum van het contract.

Waar moet ik op letten wanneer ik zowel internet als telefonie via edpnet heb?

Edpnet zal beide diensten op hetzelfde moment stopzetten. Let op: wanneer u uw telefoonnummer niet overdraagt naar een andere operator, zult u dat nummer vanaf de dag van de effectieve stopzetting van het abonnement definitief kwijt zijn.

Kan ik enkel mijn edpnet telefonie abonnement opzeggen en mijn edpnet internet abonnement behouden?

Geen probleem! Het edpnet Telephony abonnement heeft een vaste contractduur van 1 maand: na die maand kan U het abonnement op eender welk moment kosteloos opzeggen. Let op: in plaats van de € 10,00 inclusief BTW die U tot dan maandelijks voor uw edpnet Telephony abonnement betaalde, zal u vanaf dan maandelijks voor de huur van het koperpaar € 12,50 inclusief BTW worden gefactureerd.

Kan ik nog facturen krijgen nadat ik heb opgezegd?

Tijdens de opzegperiode blijven alle contractuele voorwaarden verder lopen tot op het moment van de effectieve stopzetting. Normaal gezien zult u geen factuur meer krijgen voor het abonnement zelf, tenzij u opzegt binnen de minimum contractduur van uw abonnement. Zoals hierboven uitgelegd is het mogelijk dat wij, wanneer u uw Proximus telefoonlijn te vroeg opzegt, de huur van de lijn die Proximus ons aanrekent als gevolg van uw opzeg aan u doorfactureren. Het is—afhankelijk van uw abonnement—ook mogelijk dat u nog gefactureerd wordt voor verbruik (telefoongesprekken, extra dataverbruik ...).

Wat als ik toch nog facturen krijg waarvan ik denk dat ze onterecht zijn?

Elke factuur kan schriftelijk geprotesteerd worden: laat ons weten waarmee en waarom u niet akkoord gaat, en wij onderzoeken het. Hebt u gelijk, dan ondernemen we het nodige om de situatie recht te zetten. Missen is immers menselijk.

Wat als ik nog andere vragen heb?

Als het antwoord op uw specifieke vraag hier niet vermeld staat, dan betekent het dat het niet meteen om een standaardvraag gaat. Stuur ons een berichtje en we bezorgen u zo snel mogelijk het antwoord.

edpnet cookies

Functioneel noodzakelijke en analytische cookies zijn minimaal nodig voor een goede werking van de edpnet website. Deze worden niet gebruikt om u als bezoeker op onze website te identificeren. Edpnet gebruikt ook commerciële/advertentiecookies die worden gebruikt om advertenties op websites van derden te personaliseren. Deze cookies zijn standaard uitgeschakeld. Maar u kunt ervoor kiezen om ze hieronder in te schakelen. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor alle details.

Cookies instellen
Commerciële/advertentie cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Het is de bedoeling om edpnet-advertenties, die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker, weer te geven op derde partij websites. Wie deze derde partijen zijn, kan je lezen in onze Cookie Policy.
Minimale cookies accepteren