Help & Support

Vind hier het antwoord op uw vraag

Waarom wordt mijn internetverbinding verbroken

Indien uw verbinding vaak wegvalt, dan dient u meer dan waarschijnlijk uw lijn na te (laten) kijken.

Als uw modem correct geconfigureerd is (zie daarvoor de instellingen en de handleidingen in de sectie Installeren en Gebruiken), en u hebt toch nog een zeer lage (lager dan 10 dB) of sterk fluctuerende (meer dan 2 à 3 dB) dsl-signaal-ruisverhouding op uw modem, dan kunt u hetvolgende ondernemen:

  • Er is een storing aan de fysieke kwaliteit van de bekabeling, de (plaatsing van de) adsl-filter(s), of op een ander niveau van de eindinfrastructuur (binnenbekabeling, aftakkingen, telefoonstopcontacten, adsl-splitters, modem). Volg de stappen beschreven in het artikel Hoe kan ik het probleem met mijn internetverbinding oplossen?. U kunt ook overwegen uw adsl-lijn naar een raw copper-lijn te laten overzetten.
  • Pas indien nazicht van uw interne installatie geen oplossing biedt, kunt u vermoeden dat er een andere fysieke storing is aan uw telefoonlijn of de aansluiting van uw lijn op de telefooncentrale. Hiervoor raden we u aan de helpdesk te contacteren.
Last updated on Sep 26, 2019 | Tags: