Niet tevreden over onze klantendienst

Geraakt een gemeld probleem niet opgelost? Bent u niet tevreden met de aangebrachte oplossing van onze klantendienst? Of bent u van mening dat edpnet het charter voor klantvriendelijkheid niet nakomt?

Dan kan u terecht bij onze interne ombudsdienst. De collega's van de ombudsdienst, onderzoeken elk dossier grondig en objectief om dan tot een bevredigende oplossing te komen. Natuurlijk gebeurt dit in samenspraak met u, als klant en de betrokken edpnet-afdeling. Onze interne ombudsdienst onderhoudt verder de contacten met de Ombudsdienst voor Telecommunicatie van de overheid.

 

Edpnet is van mening dat er moet geleerd worden uit fouten. Dus blijf niet zitten met uw klacht of frustratie. Meld het ons! Op die manier kunnen wij onze dienstverlening naar de toekomst toe verbeteren. En daar wordt u ook beter van (n_n).

 

U kan onze interne ombudsdienst bereiken via:

E-mail: Ombuds
Telefoon: +32 3 265 67 27
Adres: Van Landeghemstraat 20, 9100 Sint-Niklaas

Of u neemt contact op met de Ombudsdienst voor Telecommunicatie:

E-mail: Ombuds
Telefoon: +32 2 223 06 06
Adres: Koning Albert II-laan 8 bus 3, 1000 Brussel

Of u neemt contact op met een erkende Online Dispute Resolution-entiteit, zoals vermeld op het platform van Onlinegeschillenbeslechting (ODR). U kan een klachtenformulier invullen via dit platform, die de klacht onverwijld op eenvoudige en begrijpelijke wijze aan de verweerder doet toekomen.