Help & Support

 
Hoe kan ik mijn Femtocell installeren en configureren
 
Hoe kan ik mijn Femtocell
installeren en
configureren
Hoe kan ik mijn Femtocell installeren en configureren

Hoe kan ik mijn Femtocell installeren en configureren

Hoe kan ik mijn Femtocell installeren en configureren

Hoe kan ik mijn Femtocell installeren en configureren Femtocell

Hoe kan ik mijn Femtocell installeren en configureren Ethernetkabel (geel)

Hoe kan ik mijn Femtocell installeren en configureren Adapter

Hoe kan ik mijn Femtocell installeren en configureren Pluggen (x2)

Hoe kan ik mijn Femtocell installeren en configureren Schroeven (x2)

 
Hoe kan ik mijn Femtocell installeren en configureren
Hoe kan ik mijn Femtocell installeren en configureren Voeding

Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter

Hoe kan ik mijn Femtocell installeren en configureren Ethernetpoort (grijs)

Voor de aansluiting van de Femtocell op de modem van Orange (of een andere modem)

Hoe kan ik mijn Femtocell installeren en configureren Resetknop

Houd de knop 5 seconden ingedrukt om de Femtocell te herstarten en 15 seconden ingedrukt om de Femtocell te resetten

 
Hoe kan ik mijn Femtocell installeren en configureren
  Beschrijving
controlelampjes
Wat te doen Hoe kan ik mijn Femtocell installeren en configureren
Voeding
Hoe kan ik mijn Femtocell installeren en configureren
Internet
Hoe kan ik mijn Femtocell installeren en configureren
Service
Hoe kan ik mijn Femtocell installeren en configureren
Gebruik
1 De Femtocell van Orange staat niet onder spanning.   Uit Uit Uit Uit
2 De Femtocell van Orange staat onder spanning.   Permanent
wit
     
3 De Femtocell van Orange wordt geconfigureerd. Het systeem wordt geïnitialiseerd: opstarten, verbinding maken, software-update. Dit proces kan 15 min. duren.   Permanent
wit
Knipperend
oranje
Uit Uit
4 De Femtocell van Orange is klaar voor gebruik.   Permanent
wit
Permanent
oranje
Permanent
wit
Uit
5 Er zijn een of meerdere oproepen of internetverbindingen aan de gang..   Permanent
wit
Permanent
oranje
Permanent
wit
Permanent
wit
6 Het maximale aantal simultane gebruikers is bereikt (4 per Femtocell van Orange).   Permanent
wit
Permanent
oranje
Permanent
wit
Knipperend
wit
7 Gebrekkige kwaliteit van het netwerk waarmee de Femtocell van Orange is verbonden. De dienst is toegankelijk, mogelijk met storingen. Plaats je Femtocell van Orange in een andere ruimte om interferentie met andere apparaten te vermijden. Permanent
wit
Permanent
oranje
Permanent
wit
Permanent of
knipperend
wit
8 Radiointerferentie. De dienst is toegankelijk, mogelijk met storingen. Veuillez changer votre Femtocell de pièce afin d’éviter les interférences avec d’autres appareils Permanent
wit
Permanent
oranje
Permanent
oranje
Permanent of
knipperend
wit
9 Problemen bij het verbinden van de Femtocell van Orange met de Livebox of router. Controleer of de Femtocell van Orange correct op je Livebox of router is aangesloten. Knipperend
wit
Uit Uit Permanent
oranje
10 Problemen met je internetverbinding. Controleer je internetverbinding en, als het probleem aanhoudt, neem contact op met je internetprovider. Knipperend
wit
Uit Permanent
oranje
Uit
11 De beveiligingsve-rificatie is mislukt. Neem contact op met de Mobiele Klantendienst. Knipperend
wit
Uit Permanent
oranje

Permanent
oranje

12 De Femtocell van Orange verbinden met het netwerk mislukt. Neem contact op met de Mobiele Klantendienst. Knipperend
wit
Permanent
oranje
Uit Uit
13 Netwerksynchronisatie niet uitgevoerd in de Femtocell van Orange. Neem contact op met de Orange Internet Klantendienst of je internetprovider. Knipperend
wit
Permanent
oranje
Uit Permanent
oranje
14 Verificatie bij je internetprovider mislukt. Controleer je internetverbinding of neem contact op met je internetprovider. Knipperend
wit
Permanent
oranje
Permanent
oranje
Permanent
oranje
15 Materiaalstoring van de Femtocell van Orange. Neem contact op met de Mobiele Klantendienst. Knipperend
wit
Uit Uit Uit
16 De Femtocell van Orange is oververhit. Verhuis je Femtocell van Orange naar een koele ruimte (ver weg van radiatoren of rechtstreekse zonnestralen). Knipperend
wit
Knipperend
oranje
Knipperend
oranje
Knipperend
oranje
 
1. Ga op zoek naar een gepaste locatie om de Femtocell te installeren.

Plaats het bakje in het midden van de ruimte die je wil dekken voor een optimale ontvangst.

Plaats het bakje niet vlakbij:

  • metalen objecten (radiator enz.),
  • objecten die straling afgeven (radio, microgolf enz.),
  • vensters.
2. Steek de Femtocell
  1. Steek een einde van de ethernetkabel in de grijze poort op de Femtocell en steek het andere eind in een van de poorten (nummers 1 tot 4) de internet modem,
  2. Steek de adapter eerst in de Femtocell endaarna in het stopcontact.
Hoe kan ik mijn Femtocell installeren en configureren
3. Wacht op de update

De Femtocell voert een automatische update uit.

Deze stap kan 30 minuten tot 4 uur duren, afhankelijk van de snelheid van je internet. De Femtocell zal meermaals automatisch herstarten. Herstart je modem niet.

4. Voltooi de installatie

De installatie is voltooid als de controlelampjes Voeding, Internet en Service permanent branden.

Schakel je gsm uit en dan weer in alvorens je eerste oproep te maken.

 
Zal de oproep onderbroken worden als ik mijn woning verlaat midden in het gesprek?

Als je de perimeter van de Femtocell van Orange verlaat, zal je gesprek automatisch overgedragen worden naar het dichtstbijzijnde beschikbare netwerk van Orange, zonder je gesprek te onderbreken. Is er echter geen netwerk beschikbaar, dan zal je gesprek onderbroken worden.

Wat gebeurt er als de Femtocell van Orange niet meer werkt? Kan ik blijven telefoneren?

Als je Femtocell van Orange niet meer werkt (bv.: wanneer je de verbinding verliest met het breedbandinternet), kan je Femtocell van Orange niet langer oproepen doorsturen.

Wat gebeurt er als mijn netwerkverbinding vastloopt?

Als je je verbinding met het breedbandinternet verliest, zal het internetcontrolelampje uitgaan en wordt de dekking van je Femtocell van Orange stopgezet. De service van de Femtocell van Orange keert terug zodra de netwerkverbinding is hersteld.

Hoeveel personen kunnen de Femtocell van Orange tegelijk gebruiken?

De Femtocell van Orange kan tot vier oproepen tegelijkertijd ondersteunen.

De kwaliteit van de verbinding kan echter wel beïnvloed worden door het aantal simultane gebruikers. Wanneer er vier oproepen simultaan actief zijn en een negende persoon verbinding tracht te maken, dan zal deze laatste oproep automatisch doorgestuurd worden naar het mobiele netwerk van end Orange (afhankelijk van de dekkingscapaciteit van je mobiele netwerk).

Kan ik mijn Femtocell van Orange gebruiken op een andere locatie dan mijn eigen woning (bv.: op kantoor, bij vrienden enz.)?

De Femtocell van Orange werkt enkel op het adres dat je doorgegeven hebt bij je bestelling, om de verzending van noodoproepen naar het dichtstbijzijnde centrum te kunnen garanderen. De Femtocell van Orange mag niet op een ander adress geplaatst worden omdat ze anders wordt geblokkeerd.

 
 
Last updated on Nov 13, 2019 | Tags: