Help & Support

Wat is Vectoring Technologie

Wat is Vectoring Technologie

Vectoring technologie is ontstaan uit de nood om hoge breedbanddienst te kunnen leveren en er meer eruit te halen over het bestaand koperkabel infrastructuur zonder een uitgebreide fiber roll out.

Laat ons een kijkje nemen naar een paar basis principes van hoe de koperkabel infrastructuur in mekaar zit.

Telefoonlijnen, die de VDSL2 signalen overbrengen, maken deel uit van 10 tot een paar honderd kabellijnen die heel dicht tegen elkaar lopen. Dit resulteert in cross-talk: FEXT, ongewenst effect van signaaloverdracht van een circuit op een andere. Hoe hoger het aantal lijnen in een bundel, hoe meer cross-talk er wordt gegenereerd. Cross-talk is het grootste obstakel die voorkomt bij het leveren van een goed VDSL2-signaal. Zonder tussenspraak/verstoring zal enkel VDSL2 lijn werken/opereren alsof die de enige lijn in de bundel is en als gevolg hogere bit rates leveren. Vectoring is niet enkel een methode om de theoretische maximum snelheden omhoog te brengen, maar ook om de kloof  tussen de theoretische bovengrens van prestatie en snelheden te verkleinen die geleverd worden in (afwisselende werking van de infrastructuur.)

Wat is Vectoring Technologie

In tegenstelling tot de DLM(Dynamic Line Management), die geen garantie geeft dat de snelheid die na het DLM proces op een specifieke VDSL2 lijn geleverd werd zal blijven behouden worden , zullen de lijnen met actieve vectoring veel meer kans hebben om hun nieuwe hogere bitrates te behouden. Dit wordt mogelijk door  permanente monitoring, verwerking, herberekening en correctie van metingen.

Het concept van vectoring technologie kan  worden vergeleken met dat van de noise-cancelling technologie die gebruikt wordt bij de koptelefoons. De werking ervan is gebaseerd op het ‘luisteren’ naar ongewenst ruis(noise) en een geluid uitbrengen die een inversie is van het oorspronkelijk ruis. Op die manier heffen de twee geluiden elkaar op.

Vectoring roll-out in België maakt deel uit van een wereldwijde vectoring uitrol: verschillende leveranciers werken samen aan de ontwikkeling van hun eigen vectoring technologieën, zoals bijvoorbeeld Alcatel-Lucent voor België, Oostenrijk en Turkije of Huawei voor Telecom Italia, Eircom, Swisscom en service providers in andere landen. Bij de meeste zal vectoring commercieel worden uitgerold in de komende jaren.

In het Proximus netwerk zal vectoring op straatkast (ROP) niveau worden geïmplementeerd, waar de cross-talk van de lijnen in hetzelfde bundel correct opgemeten en geneutraliseerd worden door  geschikte anti-phase signalen te genereren. Om het cross-talk op te heffen tussen alle VDSL2 lijnen in het bundel, zal een cross-talk analyserings mechanisme in werking treden die, in real-time, de cross-talk coefficienten zal ophalen, berekenen en de anti-signalen updaten over honderden VDSL2lijnen van de volledige frequency spectrum van de VDSL2 signalen. De wisselwerking/interactie tussen de ontvangen voorwaarden en de gegenereerde anti-signalen zal worden verwerkt/verricht door de DSLAM.

Alle berekeningen die noodzakelijk zijn voor de vectoring vergen een enorme rekensnelheid/kracht. De huidige elementen van de infrastructuur van het Proximus netwerk kunnen de nodige, hierboven vernoemde vereisten niet vervullen. Hierdoor zijn de volgende twee maatregelen nodig om dat probleem te omzeilen: het gebruik van nieuwe VDSL2 lijn kaarten  in de ROPs en een upgrade van alle geïnstalleerde CPE(Customer Premises Equipment) die de hardware vectoring-friendly maakt of  de hardware vervangen door de vectoring-verenigbare hardware.

 Vectoring-crosstalk.png

In februari 2014 heeft Proximus begonnen alle VDSL2 kaarten straatkast per straatkast te vervangen. Voor de tweede vereiste, de efficiënte berekening van de cross-talk tussen de VDSL2 lijnen, zal de aanvullende functionaliteit van de CPE kant bepaald worden door de International Telecommunication Union (ITU vectoring standard, G.993.5 (G.vector).

Op hardware niveau zal de VDLS2 lijn enkel vectoring ondersteunen/toelaten als de volgende vereisten worden voldaan: de modem die gebruikt wordt voor de aansluiting dient vector-compliant of op zijn minst verctor-friendly te zijn. Tegelijkertijd dient de hardware(modem) die op elke andere lijn in hetzelfde bundel geïnstalleerd is ook een verctor-compliant of vector-friendly te zijn. Als dat niet zo is, zal de hardware op andere lijnen in de bundel, die niet vector-compliant of verctor-friendly is, storing veroorzaken voor de berekeningen van de cross-talk tussen de lijnen. Daardoor zal de cross-talk op sommige lijnen niet worden opgehoffen, wat zal resulteren in een onvoorspelbare negatieve impact op alle andere lijnen in het bundel.

Om dit te voorkomen zullen alle modems die niet aan de noden van de vectoring voldoen op een fallback profiel (7000/512Kbps) synchroniseren, waardoor er geen extra cross-talk gegenereerd zal worden buiten dat die van de ADSL2+ lijnen komt en hierbij de voortdurende schatting van de crosstalk niet hinderen. Daarentegen zal de vector-friendly VDSL2 CPE de andere lijnen van het bundel niet verstoren, maar zal niet kunnen genieten van de hogere snelheden die de vectoring implementatie te bieden heeft.

Vaak gestelde vragen

 

Waar komen de beperkingen van de VDSL2 CPE gebruik op het VDSL netwerk van?

Terug in 2009 was de algemene mening van de netwerk operators nu Proximus in België, KPN in Nederland …) dat de chipsets van beide de modem en de DSLAM best hetzelfde moest zijn om operationele problemen, verlaagde werking en lijn onstabiliteit te voorkomen, gezien de VDSL2 technologie nog niet volledig uitgewerkt was. Sinds de interoperabiliteit niet gegarandeerd kon worden werd, in het Besluit op 30 september 2009 van WBA VDSL2 door de Raad van de BIPT (Belgium Institute for Posts and Telecommunications), beslist om de beperking voor het gebruik van enkel een type VDSL2 CPE op het nu Proximus VDSL netwerk toe te staan.  

  • Wat zijn de gevolgen van die beslissing?

Elke andere operator die VDSL2 offer wilde aanbieden was/is verplicht on een VDSL2 CPE van een specifieke type te gebruiken, met name de SAGEM F@st 3464 (Sagem).

Waar komt de toelating van die toestaat dat de alternatieve operators gebruik maken van hun eigen VDSL2 CPE?

Onder de invloed van de alternatieve operators, die de verplichting van het gebruikt van een specifieke VDSL2 CPE die Proximus hen oplegde naar aanleiding van het Besluit van 30 september 2009 van WBA VDSL2 door de Raad van de BIPT sterk afwezen, verplichtten Proximus om met een nieuw voorstel te komen. Een voorstel hield/houdt in dat de alternatieve operators worden toegestaan hun eigen VDSL2 CPE op het Proximus VDSL2 netwerk te gebruiken. Na verdere informatie te hebben verzameld heeft de BIPT in 2011 geconcludeerd dat de VDSL2 CPE restrictie de competitie in het markt limiteerde en dat een herziening van de CPE-verplichting noodzakelijk was.

De stand van zaken voor de VDSL2 CPE van edpnet

Onmiddellijk na de Goedkeuring door de BIPT heeft edpnet de nodige voorbereidingen getroffen om een eigen gecertificeerde VDSL2 CPE te bekomen voor het gebruik op het Proximus VDSL2 netwerk. Het heeft niet lang geduurd om in te zien dat de financiële en technische goedgekeurde certificatie procedure heel moeizaam ging verlopen. Edpnet heeft na vele maanden en vele overtuigingen de BIPT en Proximus zo ver gekregen om de vereisten van de certificatie wat te verzachten.

In augustus 2012 was edpnet de eerste alternatieve operator die officieel beide Proximus en de BIPT inlichtte over zijn intentie om de AVM FRITZ!Box 7360 te certificeren als een VDSL2 CPE. De eerste officiële stap in het certificatie proces. In de maanden die volgden bleek heel duidelijk dat Proximus toegestaan werd om de vereisten veel uitgebreider te maken dan de vereisten in andere landen.

Het heeft edpnet bijna een jaar gekost om tot compromis te komen  voor een test plan die doenbaar en aanvaardbaar was voor alle partijen. In januari 2014 heeft edpnet de nodige testobjecten als de laatste stap voor de certificatie ingeleverd bij Proximus.  

In juni 2014 zijn de FRITZ!Box 7360 en de nieuwere FRITZ!Box 7490 beide gecertificeerd! In maart 2017 werd FRITZ!Box 7430 de derde alternatieve gecertificeerde modem.

Waarom was het mogelijk om al die jaren een andere VDSL modem te gebruiken op de Proximus netwerk buiten die van proximus zelf?

In theorie was Proximus in zijn recht om de VDSL lijn met een niet-Proximus VDSL CPE te sluiten. Zolang de hardware het netwerk/ ander lijnen niet verstoorde werd het toegestaan. Dus Proximus deed wat andere xDSL operatoren in andere landen deden/doen: er werk enkel actie ondernomen als de CPE een storing op het netwerk/ andere lijnen veroorzaakte.

Waarom is er plots een CPE-probleem bij de introductie van vectoring?

Er zijn voornamelijk twee redenen hiervoor.  

Ten eerste is dat een resultaat van de vertoring technologie zelf. Verscheidene koperlijnen worden gebundeld in een kabel dat binnenkomt in een straatkast. Deze lijnen verstoren elkaar omdat ze cross-talk veroorzaken, noice(ruis) dat resulteert in verlies van kwaliteit en prestatie(lees: snelheid). Vectoring technologie ruimt de cross-talk en noice uit de weg wat zorgt voor betere prestatie(lees: snelheid). Alle VDSL2 modems die verbonden zijn aan de koperlijnen in hetzelfde bundel dienen ITU G993.5 (a.k.a. G.Vector) te ondersteunen, zo niet, dan valt de prestatie van alle modems op de lijnen in dat bundel naar de “normale” VDSL2. Het is van cruciaal belang dat er geen VDSL2 CPE toegestaan worden om problemen te veroorzaken voor de andere 383 geconnecteerde modems op hetzelfde bundel.

Ten tweede heeft elk nationaal VDSL netwerk operator een bepaalde whitelist procedure(lees: certificatie procedure) die gebaseerd is op een chipset + firmware combinatie(CFC). Als een specifieke CFC getest en goedgekeurd werd voor vectoring en de interoperabiliteit met de DSLAM upgrades, zal die op een whitelist terecht komen. Als die op de whitelist staat, wordt die erkend door de DSLAM en zal de beveiliging passeren. Zo niet, wordt de lijn met een non-compliant CPE automatisch op een VDSL2 fallback profiel geplaatst (7000/512 Kb/s).

Waarom wordt mijn VDSL2 CPE niet op het netwerk van proximus toegelaten terwijl die volgens de fabrikant wel vectoring-friendly of vectoring-compliant is?

Proximus werd door de BIPT toegestaan om  te werken met een CPE-model + chipset + firmware combinatie. The certificatie/whitelisting procedure van Proximus,  goedgekeurd door de BIPT, is veel uitgebreider en strikter dan wat de nationale xDSL netwerk operators in andere landen gebruiken. In België kan enkel een alternatieve operator de certificatie procedure opstarten, terwijl in andere landen ook de CPE leveranciers dat kunnen doen. Dit heeft als gevolg dat in België de whitelist heel kort is: het bevat enkel de Proximus CPE’s en, sinds juli 2014, de FRITZ!Box 7360 en 7490, en sinds maart 2017, FRITZ!Box 7430.

Wat is het verschil tussen vectoring-friendly en vectoring-compliant VDSL2 CPE?

Een vectoring-compliant VDSL2 CPE laat toe de VDSL2 eindgebruiker te genieten van de hogere downstream snelheden dat vectoring met zich mee brengt.

Een vectoring-friendly VDSL2 CPE verstoort noch andere lijnen in de kabel, noch het netwerk, maar zal geen baat hebben aan de vectoring en bijgevolg geen hogere snelheden kunnen behalen.

Het derde soort, legacy CPE (verouderde CPE) is een CPE dat noch vectoring-friendly, noch vectoring-compliant is. Het gebruik van die hardware zal resulteren in een VDSL2 fallback profiel (7000/512 Kb/s).

Is de FRITZ! Box 7360, 7490 en 7430 vectoring-friendly of vectoring-compliant?

De FRITZ! Box 7360, 7490 en 7430 voldoen aan vectoring, op voorwaarde dat de modem is uitgerust met de juiste versie van de modemfirmware (06.31, 06.52, 06.53).

Hoe zit het met FRITZ!Box 7390 / 7490? Die worden geproduceerd door hetzelfde fabrikant.

Meeste andere AVM modems zijn niet vector-friendly of vector-compliant, met uitzondering van de FRITZ!Box 7360, 7490 en 7430. De reden daarvoor is dat de restricties die Proximus oplegt voor de certificatieprocedure zo streng zijn, dat het bijna onmogelijk is om meer niet-Proximus CPE op de whitelist te krijgen. Voor elke extra CPE+ chipset+ firmware, zelfs als er een deel hetzelfde is als dat van FRITZ!Box 7360 , moet het volledige certificatie proces worden doorlopen en de kost ervan worden betaald. Ondanks dat struikelblok heeft edpnet heel hard gewerkt en heeft, naast de 7360, ook de 7490 en 7430 gecertificeerd gekregen.

Sagem / B-Box 2?

Deze zijn niet en zullen ook nooit vertoring-compliant zijn. Desondanks zijn die wel vectoring-friendly en zullen dat ook blijven als ze uitgerust zijn/worden met de laatste vectoring-friendly versie van de modem firmware.

  • Hoe kan ik mijn Sagem/ B-Box 2 vectoring-friendly maken?

Normaal dient er niets te worden gedaan. Proximus is vanop afstand alle VDSL2 modems aan het upgraden naar de nodige firmware versie. Bij de klanten die niet gecontacteerd worden door edpnet is dit dus het geval. Indien er iets lijk fout te lopen en de modem kan niet vanop afstand worden geüpgraded, wat soms wel gebeurd, zal edpnet u contacteren(wat normaal al ondertussen is gebeurd) en u de nodige richtlijnen krijgen om op uw modem de nodige firmware versie te kunnen installeren.

U kunt ook deze handige stap-voor-stap handleiding volgen: Hoe kan ik mijn Sagem modem Vectoring-Friendly maken.

O-Box 3 / B-Box 3?

Deze zijn vectoring-compliant en laten u toe te genieten van de voordelen van de vectoring technologie.

Waarom heeft edpnet niet geopteerd voor de aankoop van de Sagem wanneer de VDSL2 lijn werd besteld?

Dat zou in tegenspraak zijn met de artikel 44 van de wet van april 6 2010, die een bedrijf verbied om standaard opties te gebruiken waarbij de kant verplicht is die optie af te wijzen om zo onkosten te voorkomen voor een of meerdere bijkomende producten.

Wat moet ik doen om als ik een andere VDSL2 CPE gebruik?

Als uw CPE niet tot de bovenstaande modems behoort, hebt u 2 opties: U schaft een VDSL2 CPE van de bovenstaande modellen of U doet dat niet en zult op een fallback profiel terecht komen van het moment dat vectoring actief is op de ROP waaraan u geconnecteerd bent.

  • Wij willen u erop wijzen dat de FRITZ!Box 7360, 7490 en 7430 in bridge modus kunnen ingesteld worden, waardoor u de modem kunt aansluiten tussen de xDSL netwerk en uw huidige CPE. Op die manier kunt u uw huidige hardware configuratie/settings behouden en het risico vermijden dat u automatisch op een fallback profiel zult terecht komen eens de vectoring actief is.
  • De Sagem modem kan ook in bridge mode worden ingesteld, maar daar de modem vectoring-friendly is, zult u wel uw VDSL2 profiel behalen, maar niet kunnen genieten van de nog hogere snelheden die vectoring met zich meebrengt.

Waarom is dit geen contractbreuk door edpnet?

Wij begrijpen dat dat voor veel van onze klanten de eerste reactie zal zijn. Edpnet biedt echter nog steeds toegang tot het internet via de VDSL2 technologie, wat niet is veranderd. VDSL2 technologie evolueert, waardoor er verouderde hardware ontstaat die voor lagere VDSL2 snelheid profiel zorgt. De activatie van vectoring is geen opt-in / opt-out optie: edpnet kan het niet aan- en uit zetten naar onze wensen enkel en alleen omdat Proximus dat niet introduceert zoals wij dat willen.

Wanneer zal vectoring worden geactiveerd?

Proximus zal geleidelijk aan de vectoring activeren op hun netwerk, straatkast per straatkast.

Wanneer zal vectoring worden geactiveerd in een specifieke straatkast?

Helaas, edpnet ontvangt van Proximus geen gedetailleerde informatie van dit niveau. Wij weten niet welke specifieke straatkast aan welke specifieke lijn van de eindgebruiker is aangesloten.

Wie zal door vectoring getroffen worden?

Vectoring zal een effect hebben op alle VDSL2 lijnen, ongeacht de afstand van de straatkasten.

Dit brengt als gevolg mee dat elke VDSL klant op zijn minst een door Proximus ge-whitelisted vectoring-friendly CPE dient te gebruiken voor zijn verbinding.

Waar kan ik controleren of vectoring een effect zal hebben op een specifieke lijn?

De edpnet availability tool zal u een schatting geven van de haalbaarheid van een vectoring profile om een specifiek adres nadat de vectoring is geïmplementeerd: u kunt uw adres of uw vaste telefoonnummer van Proximus ingeven.

Wat als ik een andere vraag heb?

Wij zullen graag uw vragen beantwoorden. Geef ons een seintje via info[at]edpnet[dot]net

 

Zie ook

Wat is DLM (Dynamic Line Management)?

Wanneer kies ik voor een High Upload profiel?

edpnet cookies

Functioneel noodzakelijke en analytische cookies zijn minimaal nodig voor een goede werking van de edpnet website. Deze worden niet gebruikt om u als bezoeker op onze website te identificeren. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor alle details. U kan uw voorkeuren hieronder instellen.

Cookies instellen
Commerciële/Advertentie cookies zorgen ervoor dat getoonde advertenties op de edpnet website, subsites of Social Media relevant zijn voor u.
Minimale cookies accepteren