Help & Support

Hoe kan ik DSL-trafiek controleren


Edpnet raadt u aan om op zeer regelmatige basis uw xDSL-trafiek te controleren.

Dit kan door in te loggen via my edpnet.
U kiest onder de menu-rubriek Mijn configuratie -> Mijn xDSL-verbinding(en).
Klik daarna op het icoon in de kolom Wijzigen.

U zal dan uw trafiekmeter te zien krijgen die u een gedetailleerd overzicht van uw verbruik geeft.

New trafficmeter.PNG

De tabel toont u, op maandelijkse basis:

 • uw dagverbruik (van 08u00 's morgens tot 02u00 's nachts);
 • uw nachtverbruik (van 02u00 's nachts tot 08u00 's morgens), de vermindering voor nachtsurfen nog niet meegeteld;
 • het totaal (bruto) verbruik van uw dag- en nachttrafiek (de som van dag- en nachtverbruik zonder de vermindering voor nachtsurfen);
 • het totaal verbruik met nachtsurfen in vermindering gebracht;
 • het totaal (netto) verbruik, waarvoor u een factuur zal ontvangen, en dat bepaalt of uw internetverbinding op smalband terecht komt (128 kbits/s).

Al deze gegevens worden uitgedrukt in MegaBytes (MB; 1 GigaByte = 1 GB = 1024 MB), voor zowel de trafiek in down- als upload, alsook voor de som van beide. Opgelet, het is de som van uw down- and uploadverbruik die meetelt voor de facturatie van de eventueel extra verbruikte trafiek en die bepaalt of uw internetverbinding op breedband blijft of op smalband terecht komt.


Onder de tabel, krijgt u een overzicht van wat uw maandelijks toegestane trafiek inhoudt:

 • het maximum toegestane volume (download en upload samen) dat u, al dan niet met facturatie van extra verbruikte GB's, maandelijks mag verbruiken;
 • het eventueel inbegrepen volume van uw abonnement;
 • de prijs per extra GB, excl. BTW (= trafiek die u extra verbruikt, buiten het maandelijks inbegrepen volume van uw abonnement);


Deze specificaties staan ook aangeduid met verschillende kleuren in de afbeelding van de trafiekmeter:

 • alarmbel: u ontvangt een waarschuwingsmail als u op 90% van uw toegestane volume zit;
 • lichtgroen: maandelijks inbegrepen volume van uw abonnement;
 • donkergroen: het (netto) verbruik tot nu toe;
 • lichtgeel: volume dat u extra kunt verbruiken en waarvoor u een factuur zult ontvangen;
 • donkergeel: trafiek die u reeds verbruikte en waarvoor u een factuur ontvangt;
 • rood: u heeft uw maximum toegestane volume overschreden.


Opgelet: gezien de xDSL-abonnementen van elkaar verschillen, is het mogelijk dat u al dan niet extra betalende trafiek kunt verbruiken, een getrouwheidsbonus heeft, ... Heeft u vragen hierrond, contacteer dan onze commerciële dienst.


U kan uw verbruik ook op dagelijkse basis nakijken via de link Trafiek details.
Via de link Trafiek historiek kan u uw verbruik van de vorige maanden nakijken.

edpnet cookies

Functioneel noodzakelijke en analytische cookies zijn minimaal nodig voor een goede werking van de edpnet website. Deze worden niet gebruikt om u als bezoeker op onze website te identificeren. Edpnet gebruikt ook commerciële/advertentiecookies die worden gebruikt om advertenties op websites van derden te personaliseren. Deze cookies zijn standaard uitgeschakeld. Maar u kunt ervoor kiezen om ze hieronder in te schakelen. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor alle details.

Cookies instellen
Commerciële/advertentie cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Het is de bedoeling om edpnet-advertenties, die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker, weer te geven op derde partij websites. Wie deze derde partijen zijn, kan je lezen in onze Cookie Policy.
Minimale cookies accepteren