Help & Support

Vind hier het antwoord op uw vraag

Hoe kan ik mails permanent forwarden naar een ander e-mailadres

Email doorsturen naar

Hoe kan ik mails permanent forwarden naar een ander e-mailadres

Bij de optie "Email doorsturen naar" kunt u een emailadres* invullen. De mails die naar een alias(alle aliassen van dat mailbox) worden gestuurd en in dat edpnet mailbox terecht komen, zullen worden doorgestuurd naar dat emailadres.

*Het emailadres mag van een andere provider zijn dan edpnet, maar niet een alias van datzelfde mailbox.

Om de wijzigingen op te slaan klikt u op "Update details".

Last updated on Oct 24, 2016 | Tags: