Help & Support

Vind hier het antwoord op uw vraag

Waarom is er een verschil in het bedrag van mijn eerste factuur en mijn bestelling

Uw eerste factuur vermeldt steeds de lopende maand en de volgende maand.  U betaalt dus steeds vóór een nieuwe periode (maand) start.  Indien u uw abonnement maandelijks betaalt, dan zal uw eerste factuur twee (maandelijkse) periodes vermelden, alsook de activatiekosten en eventuele installatiekosten en hardware.

De periode(s) waarvoor u uw factuur ontvangt, staan steeds vermeld op de factuur in het gedeelte 'Abonnementskosten'.

Last updated on Aug 20, 2014 | Tags: