Help & Support

Vind hier het antwoord op uw vraag

Wat valt er onder het Easy Switch ID?

Het Easy Switch ID is de unieke identificatiecode waardoor jouw huidige operator weet welke dienst(en) hij precies moet stopzetten.

In principe verwijst het Easy Switch ID naar het contract van jouw huidige vaste internetverbinding (1).
Indien dat contract bij jouw huidige operator ook vaste en / of mobiele telefonie bevat, zal het Easy Switch ID ook op deze dienst(en) van toepassing zijn. Dit houdt niet in dat je verplicht bent om die dienst(en) ook naar jouw nieuwe operator over te dragen. Je bent vrij om deze telefoonnummer(s) bij jouw huidige operator te behouden, naar jouw nieuwe operator over te dragen, te schrappen, of een combinatie van deze mogelijkheden.

Ga in voorkomend geval op de website van jouw huidige operator na of het technisch en commercieel mogelijk is om bepaalde diensten bij hem te behouden zonder ook over een vaste internettoegangsdienst te beschikken. In dergelijk geval is het mogelijk dat jouw huidige operator je zal vragen om voor deze dienst(en) een nieuw contract af te sluiten.

Extra opties, zoals bvb. een mobiel datapakket, moeten door jouw huidige operator worden stopgezet indien en van zodra de hoofddienst (in dit voorbeeld het mobiele telefonie-abonnement) bij hem wordt stopgezet.

 

(1) Vaste televisie valt ook onder het toepassingsgebied van het koninklijk besluit, maar wordt door edpnet buiten beschouwing gelaten omdat wij dergelijke dienst niet aanbieden.

Last updated on Jul 04, 2017 | Tags:
edpnet cookies

Functioneel noodzakelijke en analytische cookies zijn minimaal nodig voor een goede werking van de edpnet website. Deze worden niet gebruikt om u als bezoeker op onze website te identificeren. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor alle details. U kan uw voorkeuren hieronder instellen.

Cookies instellen
Commerciële/Advertentie cookies zorgen ervoor dat getoonde advertenties op de edpnet website, subsites of Social Media relevant zijn voor u.
Minimale cookies accepteren